Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro vaši konkurenceschopnost

Vyhledávání

 

V čem mi pomůže?

Kvalita poskytovaných služeb je v České republice dlouhodobě vnímána jako nedostatečná, a to jak tuzemskými, tak i zahraničními zákazníky. Český systém kvality služeb si proto klade za cíl pomoci těm organizacím cestovního ruchu, které si uvědomují důležitost kvality ve službách a chtějí se neustále zlepšovat a přispívat tak ke zvýšení kvality služeb ve svém regionu.

 

Proč pracovat na zvyšování kvality služeb aneb v čem vám lepší kvalita služeb může pomoci:

1. Zvýšení zisku

Na dobrou kvalitu služeb zákazníci zpravidla reagují opakovanou návštěvou, prodloužením délky pobytu a pozitivním doporučením svému okolí. To vede ke zvyšování zisku organizace.

2. Snižování nákladů

Služby poskytované s lepší kvalitou znamenají redukci nákladů spojených s častými reklamacemi od zákazníků a děláním správných věcí hned na poprvé.

3. Zvýšení konkurenceschopnosti

Kvalita poskytovaných služeb je jedním z hlavních rozhodovacích faktorů zákazníků, kde a jak stráví svůj volný čas či jaké služby využijí a v jaké kvalitě. Lepší kvalita je tedy jednoznačně cestou k posilování konkurenceschopnosti.

4. Více spokojených pracovníků – menší fluktuace

Sdílení „filosofie kvality“ nejen na úrovni managementu, ale všemi pracovníky znamená větší motivaci pracovníka podílet se na kvalitě a přinášet své vlastní nápady ke zlepšování. Každý pracovník tak přispívá k vytváření přátelského prostředí na pracovišti, což vede ke snižování fluktuace.

5. Vysoká kvalita je cennější než drahé reklamy a zvyšuje přízeň zákazníků

Získání nových zákazníků je mnohonásobně dražší než péče o vracející se spokojené zákazníky - ti jsou tou nejlepší reklamou.

6. Zákazník vnímá certifikovanou organizaci jako příslib ověřené kvality 


Český systém kvality služeb vám může pomoci zejména tím, že:  

  • poskytuje metodickou a poradenskou pomoc při definování standardu kvality služeb v zapojených subjektech a při následné aplikaci těchto standardů,
  • proškoluje vybrané pracovníky organizací nejen v teoretických znalostech zavádění kvality, ale zejména v praktické aplikaci nástrojů vedoucích ke zlepšení poskytovaných služeb, profesionalizace – zavedení moderních metod řízení kvality,
  • směřuje organizace k vnímání kvality pohledem zákazníků - kdo jsou naši zákazníci a co od nás očekávají,
  • pomáhá zefektivnit procesy při poskytování služeb nastavením účinné komunikace mezi managementem a pracovníky,
  • učí, jak nastavovat Plány opatření organizace (se zapojením nápadů a myšlenek pracovníků) a jak tyto Plány opatření realizovat s cílem postupného, trvalého zlepšování organizace.
 
facebookRSS
Integrovaný operační programEvropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj
load