Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro vaši konkurenceschopnost

Vyhledávání

 

Školení

Český systém kvality služeb (ČSKS) napomáhá zapojeným organizacím zvyšovat odborné znalosti v oblasti služeb cestovního ruchu ve vztahu ke kvalitě služeb, respektive k jejímu kontinuálnímu zlepšování prostřednictvím školení, které je nedílnou součástí systému. Vzdělávací kurzy Trenérů kvality, které jsou vytvářeny s ohledem na veškeré skupiny provozovatelů služeb v cestovním ruchu, mají za cíl rozšířit znalosti o kvalitě služeb a naučit je používat metody řízení kvality služeb, a to od těch nejjednodušších až po ty složitější.

Školení v rámci Českého systému kvality služeb poskytuje zapojeným organizacím vzdělání, kompletní informace o Českém systému kvality služeb a v neposlední řadě usnadnění procesu certifikace. Cílem je, aby každá organizace disponovala proškoleným pracovníkem, který se jako nositel myšlenek Českého systému kvality služeb stará o zvyšování kvality služeb v zapojené organizaci, pomáhá pochopit svým spolupracovníkům systém a získané poznatky aplikovat v organizaci, čímž jí napomáhá spolu se svým týmem zvyšovat kvalitu služeb a posilovat její konkurenceschopnost. Certifikát Trenéra kvality opravňuje pracovníka organizace k implementaci Českého systému kvality služeb v zapojené organizaci.

Každé školení Trenéra kvality je pro uchazeče kapacitně omezeno, a to proto, aby kurzy poskytovaly prostor pro zachování požadované kvality školení a individuálního přístupu ke každému účastníkovi. Kurzy jsou tak vhodně uzpůsobeny pro zaregistrované uchazeče a poskytují jim nejen teoretický pohled na metody řízení kvality služeb, ale zejména jejich praktické využití v každodenní praxi poskytovatelů služeb.

Na celém území České republiky působí celkem 6 osob, které vykonávají pozici regionálních koordinátorů. Tito koordinátoři v rámci svého pole působnosti zabezpečují několik aktivit určených organizacím usilujících o certifikaci. Jedná se o osoby, které vykonávají pozici školitelů kurzů Trenéra kvality ČSKS pro stupeň I a II, současně provádějí poradenskou činnost zapojeným organizacím do certifikačního procesu a akviziční činnost. Jednotlivé aktivity regionálních koordinátorů se vzájemně prolínají proto, aby byl regionální koordinátor vždy schopen systematicky pomáhat organizaci usilující o certifikaci, a to od prvotního seznámení se se systémem až k samotnému zisku certifikátu a k průběžné poradenské činnosti během certifikačního období.

Český systém kvality služeb dále nabízí organizacím usilujícím o certifikaci využití dobrovolné před a pokurzové přípravy v podobě e-learning. Tyto kurzy upozorňují uchazeče o problematice řízení kvality služeb, ale zejména nabízejí otázky k řešení a následně praktické návody pro organizace.

Kontakty na regionální koordinátory naleznete zde

Aktuální semináře naleznete zde

 
facebookRSS
Integrovaný operační programEvropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj
load