Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro vaši konkurenceschopnost

Vyhledávání

 

Tvorba značky - branding NSKS

Vedle Standardu Českého systému kvality služeb a organizačního zabezpečení systému byl návrh Značky systému jedním ze tří stěžejních úkolů na cestě k dokončení Českého systému kvality služeb. Nová značka byla prostřednictvím veřejné zakázky navržena společností KUKLIK.CZ s.r.o. a její zpracování zahrnovalo grafický návrh loga a nového názvu systému. Součástí zakázky bylo i zpracování komunikační strategie systému do roku 2015.

Tvorba značky a její komunikační strategie je pro celý systém věcí velmi důležitou. V případě, že by se tento "komunikační proces" vůči daným subjektům (ať už ze strany koncových uživatelů či ze strany uchazečů o certifikaci) uchopil méně obratně, mohlo by dojít k jeho špatnému zavedení a celkovému nepochopení. Z tohoto důvodu společnost STEM/MARK a.s. jako subdodavatel této veřejné zakázky uskutečnila výzkum, na kterém byla ověřena správnost výběru loga a názvu a i to, jakou formu by měla mít komunikace vůči jednotlivým cílovým skupinám. Výzkum se uskutečnil na vzorku populace České republiky, dále mezi účastníky domácího a příjezdového cestovního ruchu a subjekty podnikajícími v této oblasti služeb.

Z výzkumu vzešla celá řada velmi zajímavých poznatků podporujících myšlenku zavedení tohoto uceleného nástroje řízení kvality služeb v České republice. Jako vítaná a užitečná myšlenka certifikace kvalitních českých služeb byla uvedena u 85 % oslovených respondentů. Jednotný systém certifikace by přivítalo téměř 90 % účastníků domácího cestovního ruchu a cca 2/3 populace ČR. Hlavním komunikačním kanálem směrem k retailovým zákazníkům jsou mezi subjekty podnikajícími v cestovním ruchu, dle této analýzy, vlastní webové stránky. V tomto směru bude subjektům certifikovaným Českým systém kvality služeb poskytnuta velká výhoda v podobě prezentace certifikovaného zařízení na webových stránkách Českého systému kvality služeb, které budou pro získávání informací využívat účastníci domácího cestovního ruchu, prezentace daného certifikovaného zařízení tak bude jedním z marketingových nástrojů, jak zvýšit svou konkurenceschopnost a navíc do poloviny roku 2015 bude tato služba poskytována bezplatně. Co se týká certifikátů z oblasti kvality, které se na našem trhu nacházejí, nejsou dle analýzy mezi populací příliš často využívány. Tato skutečnost může mít několik možných příčin, které není snadné zhodnotit. Tento poznatek byl jedním z atributů, které byly do strategie komunikace ČSKS zahrnuty.

Předmětem výzkumu bylo rovněž ověření variant kreativních návrhů nového loga a nového názvů systému, který byl do této doby komunikován pod pracovním názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu.  Výsledné Logo ČSKS, které zohledňuje názory všech skupin, je vyhotoveno v národních barvách a na informaci o tom, že se jedná o systém řešící problematiku kvality, poukazuje znak ve tvaru písmene Q.  V rámci výzkumu bylo také ověřeno několik variant nového názvu systému, včetně jeho pracovního názvu. Nakonec velmi přesvědčivě zvítězila varianta s názvem Český systém kvality služeb.

Jedna z nejdůležitějších otázek, na kterou měl tento výzkum odpovědět byla, zda je v České republice vůbec poptávka po systému řešícím zvyšování kvality ve službách a odpověď byla celkem jednoznačná, dokonce více než 2/3 z respondentů (dotazovaných) by si za lepší služby byli ochotni i připlatit. Zde je však zapotřebí říci, že kvalitnější služby nemusí být dražšími, právě naopak, pokud se nějaký podnik rozhodne do tohoto systému vstoupit, naučí se procesy v něm probíhající zefektivnit, výsledkem bude lepší odezva zákazníků, úspora času i nákladů a bude mít tak větší prostor pro rozvoj svého podnikání.

ikona souboruLogo manuál ČSKS

ikona souboruKomunikační strategie ČSKS

25.7.2013 16:49:54 - aktualizováno 9.8.2013 7:59:47 | přečteno 2787x | Ondřej Šebestík
 
facebookRSS
Integrovaný operační programEvropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj
load