Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro vaši konkurenceschopnost

Vyhledávání

 

Standard Českého systému kvality služeb - základní kámen systému kvality

V průběhu roku 2012 byl na základě veřejné zakázky vytvořen Standard Českého systému kvality služeb, na jehož vývoji se podílela prostřednictvím svých konzultantů společnost INTERQUALITY s.r.o., tak i široká odborná veřejnost zastoupená především profesními asociacemi.

Standard Českého systému kvality služeb je základním kamenem systému, protože představuje jeho metodickou součást, na jejímž základě probíhá certifikace jednotlivých organizací. Tvorba metodiky nebyla vůbec snadnou záležitosti, neboť po zakoupení licence ServiceQualität Deutschland, jako východiska pro jeho tvorbu již v roce 2010, bylo nutné rozhodnout jakým způsobem získané know-how využít. Zároveň zakoupený systém se od roku 2010 stále vyvíjí a prosté převzetí know-how i s ohledem na podmínky České republiky nebylo možné. Po odborné diskuzi bylo nakonec rozhodnuto, že dojde k některým metodickým úpravám, které měly za cíl celý systém zjednodušit a více tak zpřístupnit jednotlivým organizacím působícím v oblasti cestovního ruchu a služeb.  Další poměrně významnou změnu přineslo rozhodnutí, že pro vstup do systému budou muset vybrané organizace splnit některé technické předpoklady. Hlavním motivem tohoto rozhodnutí bylo přimět organizace působící ve vybraných sektorech cestovního ruchu k akceptaci jejich technických standardů a tyto klasifikační systémy v rámci České republiky podpořit. Podmínka vstupu s již platnou certifikací technických standardů se nyní vztahuje na sedm sektorů cestovního ruchu, přičemž další budou postupně přibývat. 

Vytvořená metodika Standardu Českého systému kvality služeb byla vytvořena jako univerzální, jejíž požadavky je možno aplikovat na jakoukoliv organizaci, která bude systém považovat za přínosný pro svůj rozvoj. I když se může zdát, že dikce, kterou je tento dokument psán, spíše připomíná normu ISO, po detailnějším prostudování je patrné, že požadavky této normy velmi dobře splňují potřeby organizací, které působí v cestovním ruchu a navazujících službách. Do budoucna je možné předpokládat, že bude postupně docházet k dalším metodickým upřesněním, a to s ohledem na zkušenosti získané z průběhu implementace systému, ale i v případě zahrnutí dalších technických předpokladů pro vybrané sektory cestovního ruchu.

Níže si můžete stáhnout Standard Českého systému kvality služeb aktualizovaný k 1. 8. 2017.

ikona souboruStandard Českého systému kvality služeb

26.7.2013 10:42:39 - aktualizováno 1.8.2017 14:03:52 | přečteno 2502x | Ondřej Šebestík
 
facebookRSS
Integrovaný operační programEvropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj
load