Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro vaši konkurenceschopnost

Vyhledávání

 

Analýzy kvality poskytovaných služeb

V období od dubna do konce června 2010 probíhalo zpracování analýz kvality služeb pro sektory hotelnictví, gastronomie, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a cestovních agentur. Ve dnech 28. a 29. června 2010 proběhly v hotelu Olšanka a v hotelu Jurys Inn závěrečné prezentace, na kterých byly představeny jejich výsledky. 

Cílem analýz bylo důkladné zmapování stavu kvality služeb v cestovním ruchu v níže uvedených sektorech, získání relevantních zkušenosti ze zahraničí a navržení modelů fungování, v rámci kterých by mohla být systémovým způsobem kvalita služeb v České republice vyřešena. Podrobné hodnocení každého sektoru je uvedeno v přiložených souborech

Sektor hotelnictví

Analýzu pro sektor hotelnictví prováděla společnost KPMG Česká republika s.r.o. ve spolupráci se společností CITELLUS, s.r.o. Hlavní náplní bylo provedení rešerše v současné době implementovaných standardů kvality služeb v České republice a v zahraničí, konkrétně ve 12ti vybraných zemích Evropy. Součástí analýzy bylo vyhodnocení možností zavedení systému řízení kvality služeb v cestovním ruchu v České republice – návrh legislativních, institucionálních opatření a finančních podmínek zavedení nových národních standardů kvality pro sektor hotelnictví a rámcový návrh základního obsahu národního standardu.

ikona souboruPrezentace
ikona souboruZákladní shrnutí
ikona souboruAnalýza v oblasti hotelnictví

Sektor gastronomie a cateringu

Analýzu kvality služeb pro sektor gastronomie a cateringu rovněž prováděla společnost KPMG Česká republika s.r.o. ve spolupráci se společností CITELLUS, s.r.o. Hlavní náplň spočívala v provedení rešerše v současné době implementovaných standardů kvality služeb v České republice a v zahraničí, konkrétně ve dvanácti vybraných zemích Evropy. Součástí analýzy bylo vyhodnocení možností zavedení systému řízení kvality služeb v cestovním ruchu v České republice – návrh legislativních, institucionálních opatření a finančních podmínek zavedení nových národních standardů kvality pro sektor gastronomie a cateringu a rámcový návrh základního obsahu národního standardu.

ikona souboruPrezentace
ikona souboruZakladní shrnutí
ikona souboruAnalýza v oblasti gastronomie

Sektor cestovních kanceláří a cestovních agentur

Analýzu pro tento sektor provedla společost Neumann Institut s.r.o.  Východiskem pro zpracování analýzy bylo shromáždění, prostudování a utřídění příslušné dokumentace a základní legislativy prostupující daný sektor cestovního ruchu. Cílem bylo zmapování stávajících norem, nařízení, standardů a klasifikací, které existují v oblasti cestovního ruchu a ve své podstatě přímo ovlivňují kvalitu zprostředkování služeb, což je podstatou pro činnosti cestovních kanceláří a  cestovních agentur.

ikona souboruPrezentace
ikona souboruZakladní shrnutí analýzy
ikona souboruAnalýza pro sektor CK a CA

Sektor wellness

Společnost MAG CONSULTING s.r.o. byla zpracovatelem Analýzy kvality služeb pro sektor wellness, jež představuje dílčí výstup projektu Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu. Řešitelský tým zpracovával analýzu od dubna do června 2010. Cílem analýzy bylo zjistit současný stav kvality v sektoru wellness v České republice a v zahraničí a navrhnout možnost fungování systému kvality v sektoru wellness v České republice včetně standardu kvality služeb. Kromě vypracování samotné analýzy byl realizační tým povinen organizačně a obsahově zajistit ověřovací cestu do Francie, tedy země, ve které již několik let funguje národní systém kvality služeb cestovního ruchu Qualité Tourisme. Součástí analýzy byla i prezentace výsledků analýzy odborné veřejnosti.

Analýza obsahuje celkem šest částí: definování a význam kvality pro sektor wellness, faktory ovlivňující úroveň poskytovaných služeb v sektoru wellness, analýzu současného stavu kvality v sektoru wellness v ČR, analýzu současného stavu kvality služeb v sektoru wellness v zahraničí, možnosti zavedení systému kvality v sektoru wellness v ČR, rámcový návrh standardu kvality služeb pro sektor wellness.

ikona souboruPrezentace
ikona souboruZakladní shrnutí analýzy
ikona souboruAnalýza pro sektor wellness

Sektor průvodců

Společnost MAG CONSULTING s.r.o. byla, podobně jako pro sektor wellness, zpracovatelem Analýzy kvality služeb pro sektor průvodců, jež představuje dílčí výstup projektu Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu. Řešitelský tým zpracovával analýzu od dubna do června 2010. Cílem analýzy bylo zjistit současný stav kvality v sektoru průvodců v České republice a v zahraničí a navrhnout možnost fungování systému kvality v sektoru průvodců v České republice včetně standardu kvality služeb. Kromě vypracování samotné analýzy byl realizační tým povinen organizačně a obsahově zajistit ověřovací cestu do Španělska, země, ve které již několik let funguje národní systém kvality služeb cestovního ruchu Calidad Turistica. Součástí analýzy byla i prezentace výsledků analýzy odborné veřejnosti.

Analýza obsahuje celkem šest částí: definování a význam kvality pro sektor průvodců, faktory ovlivňující úroveň poskytovaných služeb v sektoru průvodců, analýzu současného stavu kvality v sektoru průvodců v ČR, analýzu současného stavu kvality služeb v sektoru průvodců v zahraničí, možnosti zavedení systému kvality v sektoru průvodců v ČR, rámcový návrh standardu kvality služeb pro sektor průvodců.

ikona souboruPrezentace
ikona souboruZakladní shrnutí analýzy
ikona souboruAnalýza pro sektor průvodců

Sektor venkovského cestovního ruchu

V období od října do prosince 2010 probíhalo na základě výběrového řízení zpracování analýzy kvality služeb pro segment venkovského cestovního ruchu, kterou provedla společnost KPMG Česká republika s.r.o. ve spolupráci se společností CITELLUS, s.r.o. Cílem bylo zmapovat možnosti zavedení Národního systému kvality služeb cestovního ruchu do oblasti venkovského cestovního ruchu. Prioritně byly analyzovány tyto segmenty venkovského cestovního ruchu: ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické značené cesty, stanice a jezdecké stezky pro turistiku na koni.

ikona souboruPrezentace
ikona souboruAnalýza v oblasti venkova

Sektor turistických informačních center

V období od září do prosince 2010 zrealizovala pro MMR ČR společnost Factum Invenio s.r.o. na základě výběrového řízení výzkum "Analýza kvality služeb a realizace průzkumů ve vztahu k turistickým informačním centrům (TIC)".

Cílem této analýzy bylo získat potřebné informace pro vytvoření funkčního modelu provozu turistických informačních center, které jsou nezbytné pro nastavení vhodných standardů kvality v tomto sektoru. Výsledky vedou k podpoře zavedení národního státem garantovaného standardu kvality služeb v sektoru TIC a jejich následné certifikaci. K dosažení cílů bylo využito primárních i sekundárních dat. Základem pro získání primárních dat byla realizace dvou vzájemně propojených průzkumů. První průzkum „Průzkum potřeb zákazníků“ byl zaměřen na dotazování návštěvníků TIC s cílem identifikace jejich potřeb, zjištění názorů a postojů k nabízeným službám a hodnocení TIC. Druhý průzkum „Průzkum podmínek pro zavedení optimálního fungování TIC“ byl zaměřen jak na pracovníky vybraných TIC, tak na jejich zřizovatele. Cílem obou dvou šetření bylo zmapovat názory výše uvedených cílových skupin na současný systém fungování TIC a zjistit jejich požadavky na „optimální“ fungování těchto center, jak je podrobněji uvedeno v přiložených výstupech.

ikona souboruPrezentace
ikona souboruZakladní shrnutí analýzy
ikona souboruAnalýza TIC


 

10.10.2013 19:34:00 | přečteno 4628x | Ondřej Šebestík
 
facebookRSS
Integrovaný operační programEvropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj
load