Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro vaši konkurenceschopnost

Vyhledávání

 

Certifikace II. stupně

Máte již certifikát I. stupně a chcete nadále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb pomocí pokročilejších nástrojů kvality? Zde naleznete podrobný rozpis kroků potřebných k certifikaci ve II. stupni systému. 

cesta pozadavkyII

O certifikaci II. stupně může usilovat organizace, která již získala certifikát kvality I. stupně, úspěšně zavedla kvalitu poskytovaných služeb do své každodenní činnosti, naplňuje stanovený plán opatření a učinila rozhodnutí, že chce svou kvalitu poskytovaných služeb nadále prohlubovat.

Podmínkou je, aby organizace byla držitelem certifikátu I. stupně ČSKS min. 6 měsíců a současně musí mít v organizaci vyškoleného Trenéra kvality II. stupně. Podmínkou pro účast na školení II. stupně je vyškolení v I. stupni. Tato osoba po absolvování školení zažádá v tzv. on-line nástrojíchna webovém portále www.csks.cz o zahájení procesu přechodu do II. stupně ČSKS.

Certifikační místo následně informuje Hodnotitelské centrum o této žádosti a předá Hodnotitelskému centru veškerou dokumentaci, kterou organizace vyplňovala v rámci I. stupně (tj. dokumentace z žádosti o certifikaci, aktualizaci či recertifikaci). Hodnotitelské centrum dokumentaci posoudí a zašle organizaci formuláře pro dotazníkové šetření mezi zákazníky a vedoucími pracovníky. Hodnotitelské centrum zároveň zrealizuje v organizaci mystery shopping. Po vyplnění všech dotazníků je organizace zašle Hodnotitelskému centru k posouzení. To vypracuje závěrečnou zprávu z dotazníkového šetření a z provedeného mystery shoppingu, kterou zašle organizaci.

Reakcí organizace na závěrečnou zprávu je vyplnění potřebné dokumentace v on-line nástrojích prostřednictvím Trenéra kvality. Součástí dokumentace je vize, týmový závazek kvality, doklad o splnění technických předpokladů kvality (vztahují-li se na organizaci), popis procesu/ů, kroky procesu/ů a stanovení nového plánu opatření, který reaguje na závěrečnou zprávu.

Po vyplnění odešle Trenér kvality dokumentaci Certifikačnímu místu, které ji posoudí po formální stránce a v případě, že je v pořádku, tak ji předá k posouzení na nezávislé Hodnotitelské centrum. V případě kladného vyhodnocení obdrží organizace certifikát kvality II. stupně.

I v tomto případě může organizace a Trenér kvality využívat metodické podpory ze strany příslušného regionálního koordinátora.

19.7.2013 16:42:27 - aktualizováno 1.3.2018 17:12:07 | přečteno 5507x | pilarova
 
facebookRSS
Integrovaný operační programEvropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj
load