Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro vaši konkurenceschopnost

Vyhledávání

 

Certifikace I. stupně

Máte již základní informace o Českém systému kvality služeb a chcete se zapojit? Zde naleznete podrobný rozpis kroků potřebných k certifikaci v I. stupni systému. 

cesta pozadavkyI

Prvním krokem k zapojení se do Českého systému kvality služeb je rozhodnutí organizace o vstupu do systému. Tento krok je zásadní, neboť předpokládá, že si organizace uvědomuje důležitost poskytování kvalitních služeb zákazníkům a chce na zvyšování kvality pracovat.

Po rozhodnutí o vstupu do systému následuje registrace organizace na webovém portále www.csks.cz, kde je třeba vyplnit základní vstupní údaje, tj. vyplnit údaje o firmě (zadání IČ), údaje o provozovně a kontaktní údaje administrátora. Administrátor pak v 2. kroku registrace zvolí Trenéra kvality, který bude v dané organizaci odpovědný za zavádění prvků systému. Administrátor může být současně i Trenérem kvality. Tento pracovník absolvuje školení pro Trenéry kvality I. stupně a potémůže začít v organizaci implementovat nástroje a požadavky nutné k získání certifikátu kvality ČSKS pro organizaci.

Následně organizace odešle závaznou přihlášku na certifikační místo a Trenér kvality může začít vyplňovat v tzv. on-line nástrojích potřebnou dokumentaci k získání certifikátu ČSKS. Součástí dokumentace je vize, týmový závazek kvality, doklad o splnění technických předpokladů kvality (vztahují-li se na organizaci), popis procesu/ů, kroky procesu/ů a plán opatření.

Po vyplnění odešle Trenér kvality dokumentaci Certifikačnímu místu, které ji posoudí po formální stránce a v případě, že je v pořádku, tak ji předá k věcnému posouzení na nezávislé Hodnotitelské centrum. V případě kladného vyhodnocení obdrží organizace certifikát kvality I. stupně.

Po celou dobu je Trenérovi kvality i celé organizaci zajištěna metodická podpora ČSKS ze strany regionálního koordinátora

18.7.2013 16:59:14 - aktualizováno 1.3.2018 17:03:26 | přečteno 13374x | pilarova
 
facebookRSS
Integrovaný operační programEvropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj
load