Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro vaši konkurenceschopnost

Vyhledávání

 

Proč byl systém vytvořen jako dvoustupňový?

Dva stupně Českého systému kvality služeb byly vytvořeny z důvodu širokého rozpětí cílových skupin, které se mohou certifikovat.

Systém je totiž určen nejen po malé a střední organizace, ale i pro velké řetězce poskytující služby zákazníkům. Jednotlivé cílové skupiny mají pochopitelně jiné strategie podnikání.  Z toho vyplývá, že pro některé organizace bude I. stupeň certifikace klíčovým, cílovým bodem, a naopak pro jiné bude zásadní, cílový až II. stupeň certifikace.

První stupeň se zabývá základní problematikou kvality ve službách a organizaci směřuje k zavedení myšlenky kvality do její každodenní činnosti. To v praxi znamená sdílení stanovené „filosofie kvality“ nejen na úrovni managementu, ale všemi zaměstnanci společnosti. Jednotná filosofie se projevuje na kvalitě poskytovaných služeb, na jejímž konci je spokojený zákazník. Měření vlastní kvality poskytovaných služeb je v I. stupni ČSKS prováděno pomocí moderních metod řízení, zejména  sebehodnocením – sebereflexí.

Druhý stupeň certifikace navazuje na Stupeň I, a to dalším prohlubováním zavedených nástrojů kvality služeb. Měření vlastní kvality poskytovaných služeb je zajišťováno prostřednictvím externího hodnocení, dotazníkového šetření a skrytých kontrol, což poskytuje objektivnější přístup výlučně uzpůsobený každé organizaci. 

12.7.2013 15:20:35 - aktualizováno 21.8.2013 13:45:07 | přečteno 3791x | Ondřej Oliva
 
facebookRSS
Integrovaný operační programEvropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj
load