Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro vaši konkurenceschopnost

Vyhledávání

 

MAS Železnohorský region

Železné hory jsou výjimečný region nejen z hlediska pestrosti geologického utváření, o čemž svědčí Národní geopark Železné hory, ale i z hlediska vývoje lidské činnosti, která je úzce spjata s přírodou a převtěluje se do tradic a řemesel lidí místního kraje. Tedy „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region.

náměstí Míru 288
Heřmanův Městec, 538 03

IČ:27009076
Telefon:+420 725 156 016
E-mail:mas@zeleznohorsky-region.cz
Web:www.zeleznohorsky-region.cz
Železnohorský region je občanské sdružení založené v r. 2005 podporující celkový rozvoj regionu realizací akcí za spolupráce veškerých subjektů na venkově (obce, podnikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, regionální výrobci a řemeslníci, zájmová sdružení, spolky, kluby, školy….).
 
 
Zobrazit celý popis


Území regionu je vymezeno 6 členskými mikroregiony (Za Letištěm, Podhůří Železných hor, Heřmanoměstecko, Centrum Železných hor, Mikroregion Železné hory a Mikroregion Západně od Chrudimi), což čítá 72 měst a obcí s počtem obyvatel cca 45000, o rozloze 510 km2. Členská základna je velmi pestrá. V současné době čítá 56 členů. Občanské sdružení je otevřené všem subjektům a lidem, kteří se chtějí zapojit a nabídnout své síly ve prospěch rozvoje místního regionu.

Rozvoj regionu v oblasti venkovské turistiky jde ruku v ruce s ochranou přírody, ekologickou výchovou, obnovou přirozených center obcí, propagací a odbytem místní produkce a služeb, návratem k tradičním životním hodnotám a jejich formám.

Aktivityobčanského sdružení jsou rozděleny do oblastí: realizace Strategického plánu LEADER „Návrat ke kořenům“(dotační podpora projektů místních subjektů) a realizace vlastních aktivit,které co do objemu převažují.

Koordinace regionálního značení a přidělování značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®

V současné době 46 výrobků vlastní certifikát a další se o něj hlásí. Certifikát výrobce opravňuje využívat veškeré možnostiregionální a celorepublikové propagace s cílem zvýšení odbytu výrobků v rámci aktivit Železnohorského regionu i Asociace regionálních značek, která působí na celém území ČR. Více o certifikovaných výrobcích naleznete na www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory/

Programy pro školy

Programy odpovídající rámcovým vzdělávacím plánům pro 1. – 9. ročník základních škol, mateřské školy a střední školy s pružnou úpravou pro zájmové skupiny pracující se školní mládeží. Programy jsou připraveny formou UČIT POZNÁNÍM. Nabídka je zpracována do ucelených programů s obsahem určení: konkrétní stupeň školy/ročník, výukové téma, odpovídající předmět, cíl exkurze/výletu s obsahem, definování doplňujících služeb a aktivit navazujících.

Informační centra regionu

Výsledkem spolupráce informačních center v Heřmanově Městci, Třemošnici, Seči, Nasavrkách a Přelouči je měsíční podrobný kalendář akcí, který je zveřejňován elektronicky i v tištěné podobě. V kalendáři akcí najdete jak akce místního, tak i sousedních regionů (Region Kunětické hory, Hlinecko, Litomyšlsko, Bohdanečsko aj.).

Propagace regionu

Cílem propagace je maximální využívání místních zdrojů (výrobky, produkty, služby, historické a přírodní zajímavosti…) místními obyvateli a návštěvníky. Železnohorský region vydává množství propagačních materiálů a každoročně v dubnu pořádá akci Dny Železnohorského regionu, kde může být zveřejněna vaše zajímavá činnost. V rámci regionu můžete spolupracovat s dalšími členy a vytvářet tak zajímavé nabídky, které se vzájemně doplňují.

Veškeré další podrobné informace, publikace, zpravodaje, mapy a materiály obdržíte v centrále Železnohorského regionu či v jakémkoli informačním centru regionu. Na vyžádání vám budou zaslány v elektronické podobě.

Centrála Železnohorského regionu - Turistické informační centrum Heřmanův Městec

Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec,

Martin Písař, tel: 469 625 147, 725 156 016,

e-mail: infocentrum@mesto-hm.cz,

web: www.zeleznohorsky-region.cz

Služby centrály:

  • Informace pro žadatele v rámci realizace SPL
  • Konzultace projektových záměrů
  • Zajišťování celkové administrace SPL
  • Koordinace regionálního značení a zajišťování odbytu produkce
  • Destinační management v oblasti cestovního ruchu
  • Zajišťování prezentace a marketingu regionu
  • Pořádání vzdělávacích a kulturních akcí
  • Zajišťování komunikace s partnerskými MAS a dalšími partnerskými subjekty  

Komentáře a hodnocení

Přidat hodnocení

Vaše hodnocení:
Již jste hlasoval

Přidat komentář

Datum návštěvy:
Vaše jméno:
Vaše příjmení:
Váš e-mail:
kolik je 5 + 4: (kontrolní otázka)

Vámi zadaný e-mail nebude v komentářích zobrazen. Slouží pouze pro odpověď na Vámi vložený komentář.

Certifikace stupeň 1

Platnost certifikátu do:
27.2.2017

Předmět certifikace:
Služby místní akční skupiny

000
012 IC HM
001 Prales Polom (3)
002
003
004 synagoga
005
006
006 Hrad Lichnice
007
008 Zámek Choltice
009 Konopáč
010 Ranč LL Kovářov
3 hovězí maso Vašíček
011
012
013
014
015
016
 
 
facebookRSS
Integrovaný operační program - Evropská unie - MMR ČR
load