Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro vaši konkurenceschopnost

Vyhledávání

 

Trenér kvality II. Stupně

Školení stupně II Českého systému kvality služeb dále prohlubuje nastavenou kvalitu v životě organizace, proto je vzdělávací kurz Trenéra kvality stupně II zaměřen na upevňování a rozvíjení poznatků zavedeného systému v stupni I a na zavádění nových externích nástrojů pro měření vlastní kvality poskytovaných služeb. Tyto nástroje sloužící k ověřování dosažené kvality a k vyhodnocování stanovených cílů jsou vhodně uzpůsobeny pro každou organizaci ucházející se o certifikaci na základě jejího zaměření i velikosti. Součástí školení je naučit zapojené organizace systematicky pracovat se zpětnou vazbou od zákazníka, ať už formou dotazníkových šetření nebo prováděním Mystery Shoppingu. V neposlední řadě vychází školení z požadavků II stupně platného Standardu ČSKS, kde učí účastníky potřebným dovednostem pro přípravu systému kvality služeb v organizacích usilující o certifikaci dle Českého systému kvality služeb.

Vzdělávací kurz probíhá formou dvoudenního interaktivního školení, během kterého jsou neustále zohledňovány požadavky účastníků školení a poskytovatelů služeb a praxe poskytovatelů služeb. Součástí kurzu jsou praktická cvičení, na základě kterých se účastníci zapojují do modelových situací vycházející z každodenní praxe poskytovatelů služeb, a dovednosti potřebné pro pracovníka odpovídajícího za certifikační proces při zavádění, rozvoji či udržování systému kvality služeb ve své organizaci.

Součástí Trenéra kvality Stupně II Českého systému kvality služeb je dobrovolná před a pokurzová příprava v podobě e-learningu.

31.7.2013 20:29:03 - aktualizováno 22.8.2016 9:30:52 | přečteno 0x | Adéla Pilařová
 
facebookRSS
Integrovaný operační program - Evropská unie - MMR ČR
load