Na obsah stránky

Český systém kvality služeb

www.csks.cz
Plus pro vaši konkurenceschopnost

Vyhledávání

 

Certifikace Stupně II

Máte již Certifikát Stupně I a chcete nadále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb pomocí pokročilejších nástrojů kvality? Zde naleznete podrobný rozpis kroků potřebných k certifikaci ve II. stupni systému. 

cesta pozadavkyIIO certifikaci II. stupně může usilovat organizace, která již získala Certifikát kvality Stupně I, úspěšně zavedla kvalitu poskytovaných služeb do své každodenní činnosti, naplňuje stanovený Plán opatření a učinila rozhodnutí, že chce svou kvalitu poskytovaných služeb nadále prohlubovat.

Organizace provede registraci do Stupně II na webovém portále www.csks.cz. Administrátor pak přihlášeného uživatele vyzve k vyplnění formuláře/informace o pracovníkovi, který bude v dané organizaci odpovědný za zavádění prvků ČSKS a který bude jmenován Trenérem  kvality. Tento pracovník musí absolvovat školení pro Trenéry kvality II. stupně a následně začne v organizaci implementovat nástroje a požadavky nutné k získání Certifikátu kvality II. stupně ČSKS.

Organizace uzavře přihlášku s certifikačním místem a současně, až bude mít splněny veškeré požadavky, zašle certifikačnímu místu potřebnou dokumentaci k posouzení. Součástí dokumentace je formulář žádosti, vize a týmový závazek, doklad o splnění sektorových technických předpokladů (vztahují-li se na organizaci), formulář procesů a formulář vyhodnoceného plánu opatření stanoveného v I. stupni. Certifikační místo prostřednictvím nezávislého hodnotitelského centra dokumentaci posoudí a zašle organizaci formuláře na realizaci dotazníkového šetření pro pracovníky a zákazníky. Organizace provede dotazníkové šetření mezi pracovníky a zákazníky a vyplněné dotazníky odešle zpět certifikačnímu místu.  To vypracuje zprávu z dotazníkového šetření a z provedeného mystery shoppingu, tzv. zprávu certifikačního místa, kterou zašle organizaci. Reakcí na zprávu certifikačního místa je zaslání nového Plánu opatření. Následuje posouzení stanoveného plánu opatření certifikačním místem a v případě kladného vyhodnocení obdrží organizace Certifikát kvality Stupně II.

I v tomto případě může organizace a trenér kvality využívat podpory ze strany příslušného regionálního koordinátora.

Certifikace v systému je závazkem organizace, že je připravena neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb.

19.7.2013 16:42:27 - aktualizováno 2.8.2016 15:27:06 | přečteno 0x | Adéla Pilařová
 
facebookRSS
Integrovaný operační program - Evropská unie - MMR ČR
load